Novinky

Hudobná regionálna súťaž v Námestove

Žiačky 1. ročníka hudbného odboru sa zúčastnili na regionálnej súťaži dňa 30. apríla v priestoroch ZUŠ Ignáca Kolčáka, kde si vyskúšali svoje hudobné zručnosti v hre na husliach.

Umiestnili sa na prvých dvoch miestach.