Novinky

Darujte nám 2% z Vašich daní

Darujte nám 2% z Vašich daní a my Vašim deťom vrátime oveľa viac.

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre OZ PIERROT DEŤOM, ktoré je zaregistrované ako prijímateľ 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2020.

Všetky takto získané prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi na skvalitnenie, modernizáciu výchovno-vyučovacieho procesu a na nákup učebných pomôcok výlučne pre potreby žiakov SZUŠ Pierrot.

Veľmi pekne ďakujeme za podporu.

Názov občianskeho združenia: Občianske združenie PIERROT DEŤOM
Sídlo združenia: Bernolákova 375/1, 029 01 Námestovo
IČO: 42390681

2021-vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-vyplnene-2021