Novinky

Darujte nám 2% dane

Darujte nám 2% dane pre Občianske združenie Pierrot deťom a my im dáme viac. Cieľom občianskeho združenia je práca s talentovanými deťmi a mládežou v školskej a mimoškolskej činnosti.

Vyhlásenie – dokument 

Vyúčtovanie peňažných prostriedkov za rok 2021

Prenos z roku 2020 900,45 Eur
Príjem 2% daní 1 061,65 Eur
+ 1 962,10 Eur

Výdavky
LDO – špeciálne osvetlenie                    1 350,00 Eur
VO – pomôcky potrebné k rezbárstvu      141,18 Eur
Poplatky – rôzne                                            66,53 Eur

———————————————————————
                                                                    – 1 557,71 Eur

Prenos do roku 2022                                  404,39 Eur

Bližšie informácie v kancelárii SZUŠ Pierrot, Námestie A. Bernoláka 375/1, Námestovo – 2. poschodie.
Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú OZ PIERROT DEŤOM.