Novinky

Úspechy žiakov v speve

Žiačky spevu –  Simona Siksová, Natália Parížková a Biance Ellie Farkaš pod pedagogickým vedením MgA. Agnešky Holubčíkovej Vrábľovej sa zúčastnili v roku 2024 na celoslovenskej

Čítať viac »

COVID 19 INFO – obnovenie vyučovania od 8.2.2021

COVID 19 – INFO

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

Základná umelecká škola dištančne – skupinová výučba, spev, dychové nástroje,
                                                  prezenčne – individuálna výučba pre žiakov vo veku
                                                                          1. stupňa ZŠ test zamestnancov a zákonného zástupcu

Ak bol žiak alebo zamestnanec školy v blízkosti pozitívne testovanej osoby na COVID – 19 (rodinné oslavy, stretnutia, svadby…):

  • Žiak ostáva doma, rodič oznámi triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti žiaka telefonicky alebo SMS. Potvrdenie od lekára na dobu karantény žiak prinesie do školy až po skončení karantény.
  • Ak má žiak negatívny test na COVID, nastúpi do školy podľa vyjadrenia lekára príp. RÚVZ Dolný Kubín.
  • Ak má žiak pozitívny test, oznámi to rodič bezodkladne triednemu učiteľovi, alebo vedeniu školy a celá trieda a učitelia, ktorí boli v kontakte so žiakom idú do karantény. Ďalej postupujú podľa pokynov ich lekára.

Prosíme rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí a pri akomkoľvek podozrení kontaktovali ošetrujúceho lekára/lekárku svojho dieťaťa.

Dôležité tlačivá – nové: