Novinky

Celoslovenská výtvarná súťaž „POP – ROCK – JAZZ TOPÁNKA“

Súťaže sa zúčastnilo 19 základných umeleckých škôl, z toho 154 súťažiacich.

Žiak získal so svojou topánkou „Dlhá cesta“ krásne 1. miesto vo vekovej kategórii 11 – 14 rokov pod vedením p. uč. Moniky Crkovej.