Novinky

Celoslovenská súťaž v speve Banská Štiavnica 2022

Speváčky SZUŠ Pierrot pod odborným vedením MgA. Agnešky Vrábľovej sa zúčastnili dňa 26.04.2022 celoslovenskej súťaži v Banskej Štiavnici v speve s odkazom  „DUCHOVNÝ A UMELECKÝ ODKAZ BANSKOŠTIAVNICKEJ KALVÁRIE“, ktorej hlavným poslaním je vzbudzovať v deťoch a mládeži kladný vzťah ku kultúrnemu a duchovnému dedičstvu. 

Romanka Grofčíková, Simonka Siksová, Nela Kšenzuláková, Bianka Ellie Farkaš úspešne reprezentovali umeleckú školu Pierrot. Na klavíri ich doprevádzal Mgr. Andrej Vojtašák. Zo srdca všetkým ďakujeme a prajeme veľa úspechov v napredovaní.