Novinky

Čarovná flauta – celoslovenská súťaž

V dňoch 24.-26. november 2021 sa konal 20. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch v Nižnej. Pravidelne sa súťaže zúčastňujú žiaci flautovej triedy Mgr.art. Janky Hellovej.  Celoslovenskej súťaže Čarovná flauta 2021 sme sa zúčastnili ako jediný z námestovských základných umeleckých škôl, žiačka Elizabeth Žofajová úspešne reprezentovala mesto Námestovo a získala striebro vo svojej kategórii v drevených dych. nástrojoch (priečnej flaute) so skladbami A. Vivaldi: Sonáta F dur – 1.časť : Siciliana, W. Leó: Rókatanc. Elizabeth sprevádzala na klavíri p. učiteľka Mgr. Valéria Záhradníková. Elizabeth a pani učiteľkám srdečne gratulujeme a prajeme úspešné napredovanie. viac na: https://www.zusnizna.sk/?p=4888