Novinky

Ako ježkovia oberali hrušky

Milé deti a milí rodičia, milí starí rodičia a priatelia školy, Vianoce sú plné rozprávok, túžob a prianí, kde sa vraciame do detstva a deti do fantázie a dobra. Deti z literárno-dramatického odboru pod odborným vedením pani učiteľky Denisky Šimurdovej Trabalíkovej nacvičili pre detičky, aj väčšie detičky, rodičov a starých rodičov rozprávku Ako ježkovia oberali hrušky. Prajeme pekné počúvanie.