Novinky

Úspechy žiakov v speve

Žiačky spevu –  Simona Siksová, Natália Parížková a Biance Ellie Farkaš pod pedagogickým vedením MgA. Agnešky Holubčíkovej Vrábľovej sa zúčastnili v roku 2024 na celoslovenskej

Čítať viac »

2% z dane

Darujte nám 2% z Vaších daní a my Vašim deťom vrátime oveľa viac.

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% podielu z dane pre OZ PIERROT DEŤOM, ktoré je zaregistrované ako prijímateľ 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2019.

Všetky takto získané prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi na skvalitnenie, modernizáciu výchovno-vyučovacieho procesu a na nákup učebných pomôcok výlučne pre potreby žiakov SZUŠ Pierrot.

Veľmi pekne ďakujeme za podporu.

Názov občianskeho združenia: Občianske združenie PIERROT DEŤOM
Sídlo združenia: Bernolákova 375/1, 029 01 Námestovo
IČO: 42390681