Novinky

Úspechy žiakov v speve

Žiačky spevu –  Simona Siksová, Natália Parížková a Biance Ellie Farkaš pod pedagogickým vedením MgA. Agnešky Holubčíkovej Vrábľovej sa zúčastnili v roku 2024 na celoslovenskej

Čítať viac »

Prezenčná výučba v SZUŠ Pierrot

Milí rodičia, milí žiaci, od 10. mája 2021 sa budeme nachádzať v ružovej zóne covid školského automatu. Otvárame v Námestove a na pobočkách prezenčnú formu výučby individuálneho a skupinového vyučovania pre všetkých žiakov SZUŠ Pierrot. Prosím, správajte sa zodpovedne, dodržujte nariadenia ochrany zdravia a bezinfekčnosti, do školy prichádzajte v dobrom zdravotnom stave, aby sme si to udržali a mohli sme viesť spoločenský plnohodnotný život. Prajem Vám veľa zdravia a úspechov v napredovaní. 

riaditeľ školy Jozef Babuliak

Mapa covid školský automat

Dokumenty: Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa /žiaka/ o bezinfekčnosti