Novinky

Výučba od 11. januára 2021

Milí rodičia, milí žiaci, od 11. 1. 2021 bude prebiehať vyučovanie umeleckých predmetov online ako doposiaľ. Je prísny zákaz návštevy školy osobným kontaktom žiak a učiteľ. Ďakujeme za pochopenie v tejto mimoriadnej situácii. Prajeme Vám v novom roku 2021 veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania na každom Vašom kroku.

Jozef Babuliak (riaditeľ školy)