Novinky

Vokálna jar

XXIV. ročník speváckej súťaže

Romanka Grofčíková sa umiestnila v striebornom pásme
Timejka Majcherová sa umiestnila v bronzovom pásme

Dievčatám a pani učiteľke MgA. Agneške Vrábľovej srdečne gratulujeme a zároveň veľké poďakovanie patrí pánovi učiteľovi Andrejovi Vojtašákovi DiS.art, ktorý dievčatá doprevádzal.