Novinky

Vokálna jar Kysucké Nové mesto

žiačka pod vedením MgA. Agnesky Vrábľovej získala v I. kategóriíí bronzové umiestnenie.

Tešíme sa z krásneho úspechu a prajeme veľa úspechov v napredovaní.