Novinky

V ríši divov – „Tradične-netradičné výročie“

V. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

Priestorové práce do 11 rokov

1. miesto – Matúš Portala
Čestné umiestnenie – Lívia Portalová

Priestorové práce do 15 rokov

Čestné umiestnenie – Nina Maťovčíková

Žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentovanie školy pod vedením p. uč. Moniky Crkovej.