Novinky

Tvorivosť umeleckého prednesu v knižnici Námestovo

dňa 7. júna 2021 sa uskutočnilo tvorivé detské divadlo a umelecký prednes v okresnej knižnici v Námestove. Ďakujeme pani učiteľke SZUŠ Pierrot Deniske Šimurdovej Trabalíkovej, DiS.art za krásny program, slečnám herečkám za vynikajúce výkony a publiku z MŠ Bernolákova za aktívny prístup.
Divadlo rozvíja obrazotvornosť, inšpiruje, podnecuje k hre, núti nás premýšľať – preto má zmysel!
Deti a pni učiteľka Deniska, boli ste úžasné, veď posúďte sami.