Novinky

Úspechy žiakov v speve

Žiačky spevu –  Simona Siksová, Natália Parížková a Biance Ellie Farkaš pod pedagogickým vedením MgA. Agnešky Holubčíkovej Vrábľovej sa zúčastnili v roku 2024 na celoslovenskej

Čítať viac »

Tvorivosť umeleckého prednesu v knižnici Námestovo

dňa 7. júna 2021 sa uskutočnilo tvorivé detské divadlo a umelecký prednes v okresnej knižnici v Námestove. Ďakujeme pani učiteľke SZUŠ Pierrot Deniske Šimurdovej Trabalíkovej, DiS.art za krásny program, slečnám herečkám za vynikajúce výkony a publiku z MŠ Bernolákova za aktívny prístup.
Divadlo rozvíja obrazotvornosť, inšpiruje, podnecuje k hre, núti nás premýšľať – preto má zmysel!
Deti a pni učiteľka Deniska, boli ste úžasné, veď posúďte sami.