Novinky

Talentovky na školský rok 2020/2021

budú prebiehať do 15. septembra 2020

  • september v priestoroch Makyty v Námestove v čase od 13:00 do 17:00 hod.

Na to, aby bolo dieťa prijaté do štúdia v hudobnom, divadelnom a tanečnom je potrebné vypísať prihlášku a čestné prehlásenie. 

  • Prihláška (vytlačené poslať poštou na dolu uvedenú adresu)
  • Čestné prehlásenie (vytlačené poslať poštou na dolu uvedenú adresu)
  • Elektronická prihláška (elektronická prihláška sa nemusí posielať poštou, načítanie – zapnite si slovenskú vlajku hore vpravo )