Novinky

Súťaž v hre na dychových nástrojoch

V Základnej umeleckej škole v Trstenej sa konala súťaž v hre na dychových nástrojoch.

Žiačky získali striebro v II.A kategórii a bronz v I.A kategórii.

Úspešné žiačky pripravovala Bc. Janka Kulkovská DiS.art