Novinky

Regionálna súťaž v hre na dychové nástroje v Trstenej

II. kategória zobcová flauta

Elizabeth Žofajová -bronzové pásmo

I.A kategória priečna flauta

Zuzana Miklušáková – zlaté pásmo
Nina Trnčáková – strieborné pásmo

III.A kategória priečna flauta

Petra Vojtašáková – strieborné pásmo

Dievčatám srdečne gratulujeme a pani učiteľke Mgr.art. Janke Kulkovskej a prajeme veľa hudobných úspechov.