Novinky

Dotyky divadlom – tvorivé dielne s bábkou

DDS Pierroťáci pod vedením p.uč. Denisky Šimurdovej sa dňa 4.12. zúčastnili v Dolnom Kubíne na prezentácii tvorivých stretnutí s bábkou na tému Hviezdoslav. Lektorstva sa úspešne zhostili bábkoherec z Dolného Kubína Roman Večerek a herečka Danka Kubíková. Po prezentácii prebiehali ďalšie celodenné tvorivé dielne, ktoré viedol bábkoherec zo žilinského bábkového divadla Matej Valašík.