Novinky

Detský divadelný súbor Pierroťáci

pod vedením p.uč. Denisky Šimurdovej, DiS.art vás pozýva na divadelné predstavenie Momo a ukradnutý čas